Vážení čtenáři našich webových stránek,

v minulém školním roce naše SRPŠ absolvovalo administrativní kolečko směřující k založení spolku. Vše se podařilo a náš spolek obdržel od Krajského soudu v Ostravě usnesení ze dne 10. června 2015.

Předsedkyní spolku je p. Nikol Trojáková, místopředsedou p. Renáta Bagierová a pokladníkem p. Marcela Kašparová. Dále má spolek ještě čtyři členy: p. Jana Čechovská, p. Monika Mazalová, p. Andrea Vošvrdová, p. Beata Foltynová.

V říjnu jsme měli za sebou první schůzku tohoto školního roku. Prošli jsme hospodaření SRPŠ, vybrali akce, které by spolek nadále pomáhal škole financovat. Přehled financování spolku je kdykoliv k dispozici k nahlédnutí všem, kteří přispěli k činnosti spolku u ZŘ p. Čechovské.

18. února nás čeká v 16,00 hod. další schůzka, na kterou jsou zváni všichni, kdo nám chtějí pomoci svými radami nebo aktivním zapojením se do aktivit školy. Jsou srdečně zváni také rodiče MŠ Zvoneček, která se od 1. 1. 2016 stala součástí naší školy.

Od září bylo k dnešnímu dni realizováno několik akcí, které nám spolek pomohl financovat. Byly to:

  • jízdné pro žáky do Jičína, kde si převzali cenu za výkres v soutěži „Poštovní známka“
  • mikulášská nadílka
  • vánoční turnaj ve florbale
  • lampionový průvod
  • podzimní sběrová akce starého papíru
  • zápis dětí do 1. třídy

V nejbližší době nás budou čekat oslavy 40. výročí založení školy. Vstupenky budou v prodeji od 15. 3. 2016. Věříme, že si najdete čas a přijdete se na divadelní představení žáků podívat.

S přáním příjemných školních dnů spolek

Kontakty – telefony a e-mail

Škola
Jídelna
Družina
Školka
Kuchyně
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506
558 271 942
 
 
Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení