Vážení čtenáři našich webových stránek,

i v letošním školním roce SRPŠ pracovalo velice aktivně a ve spolupráci s pedagogy zorganizovalo oslavy Dne dětí. Díky příspěvkům vás rodičů do pokladny SRPŠ byly finančně zajišťovány a podpořeny akce:

dětský den

 • odměny pro žáky v rámci všech sběrových akcí
 • mikulášobčerstvení pro žáky na lampionovém průvodu
 • mikulášská nadílky
 • odměny pro žáky v rámci sportovních akcí: vánoční turnaj ve florbale, sportovní den školy
 • bruslení žáků
 • karneval - program Hopsalína a tombola
 • šerpy pro prvňáčky
 • odměny pro žáky, kterým byla udělena pochvala ředitele školy
 • phoca thumb m brusle 01dofinancovávání vydávání školního časopisu Školáček
 • jízdné na soutěže a divadla v jazyce anglickém, jízdné do ZOO pro nejaktivnější žáky v rámci třídění odpadů
 • finanční podpora školičky nanečisto pro naše budoucí prvňáčky a mnoho dalšího


zoo 02Děkuji touto cestou zejména p. předsedkyni spolku Nikol Trojákové, p. Marcele Kašparové, p. Monice Mazalové za jejich obětavost houževnatost a ochotu pracovat pro naši školu a naše žáky.

Děkujeme! S přáním příjemných prázdninových dnů Jana Čechovská

Kontakty – telefony a e-mail

Škola
Jídelna
Družina
Školka
              
Kuchyně
 - 
 - 
 - 
 - 
 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506
604 913 848
558 271 942
 
 
Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů