Co jsme našli pod stromečkem od Ježíška?
Žáci prvního stupně se naladili na vánoční notu společným sborovým zpěvem.

Na první stupeň ve středu 18. prosince zavítal zástupce Ježíška v podobě sněhuláka v doprovodu andělů. Poslové Ježíška si vyslechli v každé třídě písničku a ve čtvrté třídě si při zpěvu dokonce i zatančili. U stromečku rozdal sněhulák a andělky dětem sladké dárečky. 


Žáci prvního stupně se poslední den školy v tomto roce rozloučili opět sborovým zpěvem vánočních, pohádkových písní a koled na schodech hlavní chodby školy. 

A teď se už těšíme na Vánoce!

PŘEDVÁNOČNÍ FOTOGALERIE

SBOROVÝ ZPĚV

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení