Schválený rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 zveřejněte dle § 28a odst. 2 a 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (do 30 dnů ode dne jeho schválení).

Závazným ukazatelem rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2018 je rozdíl mezi výnosy a náklady. Případná změna tohoto závazného ukazatele bude podléhat schválení zřizovatele, tedy Radě města Karviné.