Výsledky voleb členů do školské rady

Datum konání: 14.listopad 2017

Počet oprávněných voličů – zákonných zástupců žáků: 224
Počet zúčastněných voličů – zákonných zástupců žáků: 139

Volení kandidáti: Ing.Irena Rumpelová
p.Václava Mikulenková

Za člena školské rady byla z řad rodičů nadpoloviční většinou zvolena
p.Václava Mikulenková.

Počet oprávněných voličů – pedagogů: 19
Počet zúčastněných voličů – pedagogů: 16

Za člena školské rady byla z řad pedagogů nadpoloviční většinou zvolena
Mgr.Kateřina Parchanská

Děkujeme tímto všem, kteří se voleb zúčastnili a novým členům Školské rady přejeme v nové funkci hodně zdaru a elánu.

Jana Čechovská

Přihlášení