Informace o školské radě

Školská rada pracuje ve složení –

Zástupce zřizovatele školy – Mgr. Martin Bandor

Zástupce pedagogických pracovníků – Mgr. Andrea Carbolová

Zástupce zákonných zástupců žáků – Mgr. Marcela Jančaříková

Předseda školské rady – Mgr. Andrea Carbolová

Schází se zpravidla 2x ročně a zabývá se záležitostmi vyplývajícími ze školského zákona (§ 167 a 168, zákona 561/2004 Sb.) Funkční období členů rady je tři roky.

Poslední schůzka rady se konala v listopadu 2016. Školská rada schválila –

Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 205/2016

Plán práce školy 2016/2017

Školní řád

Autoevaluační zprávu školy

Přihlášení