Ke dni 31. 12. 2007 se ruší „Obecně závazná vyhláška č. 3/2005”, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizených statutárním městem Karviná.

Důvodem zrušení OZV č. 3/2005 jsou rozsáhlé změny ve školských obvodech městské části Karviná-Mizerov a Karviná-Hranice a změny názvů některých příspěvkových organizací základních škol, které vyplynuly z provedené revize názvů ulic, prostranství a označení budov čísly popisnými a orientačními ve městě Karviná. Výše uvedenou vyhlášku nahrazuje OZV č. 6/2007, která byla schválena v ZM dne 6. 11. 2007 usn. č. 284 a je účinná od 1. 1. 2008.

Přihlášení