Schválený rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 zveřejněte dle § 28a odst. 2 a 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (do 30 dnů ode dne jeho schválení).

Vážení čtenáři našich webových stránek,
děkujeme všem, kteří se zapojili do sbírky fondu SIDUS, aby pomáhali vracet dětem úsměvy a do sbírky fondu Život dětem, který se snaží zlepšit životní podmínky nemocným dětem.