Dopravní výchova je od roku 2013 součástí RVP ZV (Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání). Téma bezpečnosti v silničním provozu se stalo nedílnou součástí základního vzdělávání, tedy povinné školní docházky. Je považováno za nutnou součást výchovně-vzdělávacího procesu z důvodů zvýšení bezpečnosti a snížení počtu dopravních nehod a jejich následků. S problematikou silniční bezpečnosti se setkávají už děti předškolního věku v mateřských školách, avšak i mládež na školách vyšších stupňů.
Dopravní výchova, respektive bezpečnost v silničním provozu, je též aplikační cesta (nástroj) Ministerstva dopravy (resp. BESIP) pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Právě spoluprací Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy došlo k prohloubenému zařazení dopravní výchovy do RVP ZV.

Přihlášení