Letošní školní rok jsme v týmu SRPŠ začali aktivně, proběhly výlety do hor, strašidlácké odpoledne ve škole, vánoční jarmark, děti se podívaly za zábavou do ostravského centra Hornik.

I po zimě jsme měli v plánu další akce, výlet na Hukvaldy, golf, karneval ….. Situace kolem koronaviru bohužel vše zkomplikovala a z plánů sešlo.

Dne 22.5. 2020 proběhla letošní poslední a velmi důležitá schůze členů. Současné vedení SRPŠ se po úspěšných letech plných  zodpovědné práce rozhodlo ukončit spolupráci a předat pomyslné žezlo svým nástupcům. Není se čemu divit, děti hlavních organizátorek opouštějí po 9. ročníku naši školu a vydávají se vstříc středoškolskému životu. Chtěla bych tím to velmi poděkovat zejména paní Nikole Trojákové, Monice Mazalové a Marcele Kašparové, které byly po řadu let oporami spolku rodičů a nastolily laťku jeho kvality velmi vysoko. 

Naštěstí se podařilo sehnat do našeho sdružení nové členy a spolek rodičů bude moci při naší škole pokračovat i v dalších letech. I tak budeme rádi, pokud se přidají i další aktivní rodiče, kteří by chtěli pomoci při organizaci akcí pro naše žáky, a přišli s novými nápady a tipy. V případě, že by jste měli zájem hlaste se u ředitele školy pana Mgr. Klose. 

Těšíme se na nový začátek ve školním roce 2020/2021.

 Za SRPŠ Ing. Irena Rumpelová

 

Zápis z členské schůze najdete v příloze.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení