Dobrý den, vážení rodiče.

Zasíláme organizaci vyučování, které začne od pondělí 25. května. Prosíme Vás o dodržování časů, určených prostor a dalších pokynů. Je to nezbytné, abychom dodrželi přísná hygienická opatření.

K pokynům a opatřením, která jsme nastavili již dříve, si dovoluji doplnit několik důležitých poznámek:

 • Přiveďte své dítě ke škole a vyzvedávejte své dítě od školy v časech, které jsou určeny. Pokud dorazíte dříve, vyčkejte, prosím, dále od hlavního vchodu, aby se děti z různých skupin nemíchaly. Nezdržujte se, prosím, v prostorech před školou a před jídelnou déle než je nezbytně nutné.
 • V každém případě udržujte před prostory školy dvoumetrové rozestupy.
 • Každý žák musí mít každý den 2 roušky, sáček na roušky a první den podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 • Budeme mít 4 vyučovací skupiny. 4. a 5. třída mohou fungovat organizačně ve stejný čas, protože celkový počet žáků nepřesahuje 15.

Děkuji za pochopení, ředitel školy Michael Klos.

 

1. a 2. třída (výuku zajistí paní učitelky Kašparová a Maňásková)

 • sraz před školou 8:10
 • rozchod od školy po výuce: 12:05 (od hlavního vchodu školy)
 • rozchod od jídelny po obědě: 12:40
 • rozchod od školy po družině: dle vašich uvedených údajů (od hlavního vchodu školy)¨

3. třída (výuku zajistí paní učitelka Schulzová)

 • sraz před školou 8:00
 • rozchod od školy po výuce: 11:55 (od hlavního vchodu školy)
 • rozchod od jídelny po obědě: 12:20
 • rozchod od školy po družině: dle vašich uvedených údajů (od hlavního vchodu školy)

4. třída (výuku zajistí paní učitelka Košťany)

 • sraz před školou 7:50
 • rozchod od školy po výuce: 11:45 (od hlavního vchodu školy)
 • rozchod od jídelny po obědě: 12:10
 • rozchod od školy po družině: dle vašich uvedených údajů (od hlavního vchodu školy)

5. třída (výuku zajistí paní učitelka Jáňová)

 • sraz před školou 7:50
 • rozchod od školy po výuce: 11:45 (od hlavního vchodu školy)
 • rozchod od jídelny po obědě: 12:10
 • rozchod od školy po družině: dle vašich uvedených údajů (od hlavního vchodu školy)

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení