Co bude hodnotit zvláštní skupina ekotýmu od prosince do konce školního roku?
Čtěte!

Od prosince do konce školního roku bude skupina ekotýmu Prostředí školy provádět hodnocení úklidu tříd pod vedením paní učitelky L. Hajdukové.

Kritéria posouzení:

1) úklid pod lavicemi, na parapetech i na zemi (také pod skříněmi)

3) smazaná tabule o přestávkách, popř. na konci vyučování

4) dobře zastavená voda

5) třídění odpadu v odpadkových koších

6) šetrné svícení

Bodovací stupnice:

0 bodů - absolutní nesplnění požadovaného kritéria, není vidět snaha 

5 bodů - kritérium je splněno pouze částečně

10 bodů - ve třídě jsou nalezeny maximálně malé nedostatky

Výsledky hodnocení:

- dílčí vyhodnocení tříd každý měsíc (vyhlašováno školním rozhlasem)

- závěrečné vyhodnocení na konci školního roku (červen 2019)

- výherní třída s největším počtem získaných bodů získává drobné odměny

Kontakty – telefony a e-mail

Škola
Jídelna
Družina
Školka
Kuchyně
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506
558 271 942
 
 
Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení