Třeťáci v hodinách prvouky dělají pokusy, pozorují různé látky, váží, měří zkrátka bádají neživou přírodu.

 

V hodinách prvouky se třeťáci učí poznávat vlastnosti látek pomocí jednoduchých pokusů - rozpouštění, zahřátí soli a cukru. Pozorují skupenství vody, odvažují na miskových vahách. Výsledky bádání si pečlivě zapisují do sešitu.
Neživou přírodu se snažíme přiblížit zábavnou formou a přitom se mnohé naučit. Těšíme se na další pokusy!

 

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení