Třeťáci v hodinách prvouky dělají pokusy, pozorují různé látky, váží, měří zkrátka bádají neživou přírodu.

 

V hodinách prvouky se třeťáci učí poznávat vlastnosti látek pomocí jednoduchých pokusů - rozpouštění, zahřátí soli a cukru. Pozorují skupenství vody, odvažují na miskových vahách. Výsledky bádání si pečlivě zapisují do sešitu.
Neživou přírodu se snažíme přiblížit zábavnou formou a přitom se mnohé naučit. Těšíme se na další pokusy!

 

Kontakty – telefony a e-mail

Škola
Jídelna
Družina
Školka
Kuchyně
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506
558 271 942
 
 
Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení