Jak si prvňáci šli pro svou první knihu do knihovny

 

18. června se natěšení prvňáci vydali do knihovny. Na co se těšili? Šli si pro svou slíbenou knížku z projektu Už jsem čtenář - kniha pro prvňáčka. Byla pro ně přichystána paní knihovnicí z regionální knihovny soutěživá hodinka plná slovních i pohybových her. Na závěr své návštěvy čekala prvňáky odměna a knížka "Kde se nosí krky".  

 

 

Přejeme malým čtenářům pěkné prázdninové počteníčko.

 

 

 

 

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení