Jak jsme již informovali na našich webových stránkách, koncem února jsme uzavřeli sbírku na našeho adoptivního kamaráda Denzela z Keni.


Celkem se vybralo 4.600,- Kč, která byla počátkem března odeslána. Jakou měrou přispěli žáci jednotlivých tříd, můžete najít v níže otištěné tabulce.
Za všechny příspěvky děkujeme!

 Třída
Částka
1.
100,-
2.
700,-
3.
560,-
4.
650,-
5.
900,-
6.
1.000,-
7.
240,-
8.
280,-
9.
170,-
Celkem
4.600,-

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení