Každoročně v adventním čase pořádáme předvánoční jarmárek, který je bohat nejen na výrobky upomínkové, dekorační, ale také na výrobky oku i žaludku lahodící. Za sladké i slané občerstvení v podobě rolád, buchet, cukroví, chlebíčků a dalších všem ochotným kuchařkám i pekařkám z řad maminek našich žáků děkujeme.

Co by byl jarmark bez nabídky vánočně laděných výrobků, kteréžto prošly rukama šikovných dětí, vychovatelek, učitelů i dalších ochotných pomocníků. Jarmarkový trh zahájily děti školní družiny pěkným pásmem básniček, koled i vtipně zakomponovanou scénkou s telefonováním Ježíškovým. Pak už se jen prohlíželo, nakupovalo, občerstvovalo, povídalo a tvořilo v kreativních dílničkách, které uspořádaly maminky ze spolku SRPŠ.

Všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu letošního jarmarku, děkujeme za pomoc vytvoření pohodové předvánoční atmosféry.

KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY

 

Fotografie je možné si stáhnout z fotogalerie ve větší velikosti 1 800 × 1 200 pixelů.

Kontakty – telefony a e-mail

Škola
Jídelna
Družina
Školka
Kuchyně
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506
558 271 942
 
 
Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení