Seznam článků

Prvňáci i druháci mají za sebou besedování v knihovně. Ti menší se seznámili s místností a knížkami regionální knihovny, větší už přišli do známého prostředí.


Prvňáci se těšili na svoji besedu v knihovně, i když museli překonat pěšky delší vzdálenost. Seznámili se s prostředím knihovny, paní knihovnice jim pověděla o uspořádání knížek. Došlo i na prohlížení a listování knížkami a zaregistrování nových čtenářů. Teď se jen pilně učit písmenka, ať si mohou děti půjčit knížku a sami začít číst.


Těšení druháku se týkalo hlavně tématu - Ferda a jeho kamarádi. Knížku Ferdy Mravence jim paní knihovnice představila v několika ukázkách. Snad všichni si zapamatovali autora a zároveň ilustrátora této pěkné knížky. V knihovně mají i další knihy O. Sekory, které si děti mohly prohlédnout a prolistovat, či krátce pročíst. Nechyběl i závěrečný testíček, jak pozorně děti poslouchaly celou besedu. Za správné odpovědi si někteří odnesli drobné ceny. Už se těšíme na příští besedu!

PRVŇÁCI

DRUHÁCI

Kontakty – telefony a e-mail

Škola
Jídelna
Družina
Školka
              
Kuchyně
 - 
 - 
 - 
 - 
 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506
604 913 848
558 271 942
 
 
Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů