17. května přišly odpoledne do školní budovy předškolní děti už v doprovodu svých rodičů. Rodiče se podívali nejen na třídu, kde jejich děti trávily svoje první školičkové hodiny.

 

Děti předvedly, co se ve škole za čtyři setkání naučily. Přeříkaly básničku, která je provázela jednu hodinu, ukázaly, jak se jim líbí plnit na interaktivní tabuli různá cvičení - označení počtu slabik, počítání prvků a přiřazování, výběr obrázků a dokonce hledání písmenka na korálcích. Také tvoření geometrických tvarů ze stavebnice Lego bylo zábavné i poučné. Nakonec si paní učitelka popovídala s rodiči a děti mezitím vyplňovaly pracovní listy s matematikou. 

Tečkou za letošní školičkou nanečisto bylo rozdání pamětních listů a sladké odměny. 

 

 

 

Na shledanou v září milí budoucí prvňáčci.