= spokojené dítě

Třetí schůzka projektu zaměřena k vytvoření podpůrné skupiny rodičů dětí s diagnózou ADHD/ADD proběhla 13. 10. 2015.

Schůzky se zúčastnili rodiče opět ve velkém počtu. Hned na úvod jsme probírali organizační věci spojené s programem projektu. Rodiče byli seznámeni s případným pokračováním projektu na další období. Požádali jsme o napsání pár řádků k realizaci a dotazovali jsme se, zda mají zájem v projektu dále pokračovat.

Na dané měsíční téma opět diskutovali s Mgr. Ladou Borovičkovou. Děti tvořili pod hlavním vedením paní Mikulenkové v keramické dílně sovičky a jiné ozdoby. Vyzkoušeli si vyrobit předmět z hlíny. K tomu všem dětem pomáhali ostatní organizátoři projektu. Děti si dále vyzkoušeli skupinově zahrát na hudební skupinu pod vedením Mgr. Barbory Knápkové.

20151013 180105
20151013 180448
20151013 181000
>>> Realizaci projektu finančně zabezpečuje magistrát města Karviná <<<

Hlavní organizátor projektu: Mgr. Martina Sladčíková


Čtvrtá schůzka bude 2.11 2015 a její téma:
LISTOPAD
Skupina rodiče: Jak zvládat emoce dětí a rodičů, možnosti jak se vzájemně ovlivňovat.
Skupina děti: Pokračování ve zdobení vlastních výrobků z keramiky. Výtvarná dílna na téma podzim, tvoření podzimního stromu s pestrobarevným listím – otisky rukou. Výsledná práce bude sloužit jako ukázka vzájemné spolupráce všech dětí.

20151013 183511
20151013 183521
20151013 183527

Kontakty – telefony a e-mail

Škola
Jídelna
Družina
Školka
Kuchyně
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506
558 271 942
 
 
Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení