Školní jídelna zajišťuje obědy pro žáky školy, zaměstnance školy a cizí strávníky.

Organizace výdeje obědů

Doba výdeje: 11:20 – 11:50 hod. výdej do jídlonosičů, cizí strávníci

Strávníci si rozloží na tác hygienicky čistý jídlonosič, do kterého kuchařka vydá oběd. Zákaz výdeje do skleněných a jiných nevhodných nádob. Jídlonosič si strávník sám uzavře a tác odevzdá. Z hygienických důvodů je výdej do jídlonosičů časově vymezen (Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování). Mimo uvedenou dobu je oběd vydán pouze na jídelním nádobí a strávník si sám u jídelního stolu jídlo přeloží do jídlonosiče (Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování).  Po ukončení výdeje pro cizí strávníky, než začne výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy, pracovnice ŠJ umyje výdejní pult.

Doba výdeje: 11:50 – 14:00 hod. žáci a zaměstnanci školy

 

Vstup do školní jídelny je povolen pro cizí strávníky od 11:20 hod. a od 11:50 hod. pro žáky pod dozorem pedagogů.

Úhrada stravného a odhlašování obědů

Viz. Příloha - Informace strávníkům

Ceny obědů od 1.9.2015

Žáci 7 – 10 let                23,-Kč

Žáci 11 -14 let                 24,-Kč

Žáci 15 let a více             26,-Kč

Důchodci                        52,-Kč

Cizí strávníci                   55,-Kč

Strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

V jídelně se mohou zdržovat pouze osoby přihlášené ke stravování ve ŠJ.

Zpracovala: Cycoňová M., vedoucí ŠJ                            Schválil: Mgr.Král J., ředitel

V Karviné 4. 1. 2016 (aktualizace 26. 1. 2018)

Kontakty – telefony a e-mail

Škola
Jídelna
Družina
Školka
              
Kuchyně
 - 
 - 
 - 
 - 
 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506
604 913 848
558 271 942
 
 
Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------