Jak se platí obědy?
Znáte ceník obědů?
Jaké jsou možnosti platby?
Kdy a jakým způsobem odhlásíme obědy?
Na konci je přihláška ke stravování v naší školní jídelně (*.doc)

Obědy na stávající měsíc se platí měsíc dopředu.
jidlonosic
Ceny obědů: platné od 1. 2. 2018
  7 – 10 let        23,-Kč 
 11 – 14 let        24,-Kč 
 15 a více          26,-Kč 
 Důchodci           52,-Kč 
Cizí strávník      55,-Kč
Možnosti platby:
-    poštovní poukázkou
(Ústřižek o zaplacení musí být odevzdán nejpozději poslední den v měsíci. Strávník, který odevzdá doklad později má oběd přihlášen až následující den.)
-    inkasem z bankovního účtu
(v tomto případě je nutné ve vašem peněžním ústavu zadat „Povolení k inkasu” a přihlášku odevzdat v kanceláři ŠJ)
K evidenci strávníka je nutno zakoupit si čip v ceně 100,- Kč, kterým se strávník prokazuje v jídelně po celou dobu školní docházky. Při odevzdání nepoškozeného čipu (při ukončení školní docházky nejpozději do srpna) je částka vrácena zpět.
Odhlašování obědů:
V případě nepřítomnosti je strávník povinen si oběd odhlásit.
Odhlášky lze provést na objednávkovém terminálu, přes internet nebo telefonicky takto:
1/ na objednávkovém terminálu a přes internet nejpozději do 14:00 hod. dva pracovní dny předem
2/ telefonicky u vedoucí ŠJ nejpozději do 14:00 hodin na následující den.
V případě nemoci nebo nepřítomnosti žáka je možné odhlásit oběd na následující dny telefonicky u vedoucí ŠJ (tel: 596 311 744) do 14:00 hodin. První den nemoci žáka si můžete odebrat jídlo do jídlonosiče v době od 11:20 – 11:50 hodin. (Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování).
Mimo uvedenou dobu je oběd vydán na jídelním nádobí a strávník si sám u jídelního stolu jídlo přeloží do jídlonosiče. (Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování)
Další dny nemoci není nárok na stravné za sníženou cenu (dle zák.561/2004 sb.§ 119).
Neodhlášená strava propadá bez náhrady a navíc je nutno uhradit režijní náklady na oběd.

Částka za odhlášené obědy je automaticky odečtena v následujícím měsíci.
Ve dnech prázdnin, popř. ředitelského volna se nevaří a stravné je odhlášeno automaticky.
 
Kontakt:
Cycoňová Marcela, vedoucí ŠJ, tel: 596 311 744

Kontakty – telefony a e-mail

Škola
Jídelna
Družina
Školka
              
Kuchyně
 - 
 - 
 - 
 - 
 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506
604 913 848
558 271 942
 
 
Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------