UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY!

Nezapomeňte si s předstihem odhlásit obědy (výlety, exkurze, kino).

Odhlášky obědů na červen nahlaste nejpozději do 22. 6. 2016,

pak už bude terminál zablokován.

Po tomto dni bude možné odhlásit oběd jen z vážných důvodů (nemoc…).

tel: 596 311 744

Cycoňová M. vedoucí ŠJ