Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018

• V 1. kole lze podat až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2017 a až dvě přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2018. Na tiskopisech obou přihlášek ke vzdělávání, podaných k jednomu z těchto termínů, uvádí uchazeč obě zvolené školy (popř. oba obory vzdělání, resp. obě zaměření ŠVP v jedné škole) ve stejném pořadí.

• Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče, příp. zletilý uchazeč (nebo jiná osoba na základě plné moci za uchazeče) řediteli SŠ; na přihlášce se u konkrétního oboru vzdělání vyznačí jeden ze dvou stanovených termínů (dnů), ve kterém se uchazeč chce účastnit školní přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky, pokud jsou stanoveny. Přihlášku ke vzdělávání přijímá škola (z pohledu správního řádu jde o přijetí žádosti úřední osobou za správní orgán, kterým je právnická osoba vykonávající činnost školy).

• Termíny jednotné zkoušky
1. termín:   čtvrtek 12. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělání
  pátek 13. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín: pondělí 16. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělání
  úterý 17. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
   

Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání na tyto dny: 1. termín: čtvrtek 10. května 2018, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na první termín, 2. termín: pátek 11. května 2018, pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na druhý termín.

• Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech podle § 60c odst. 1 školského zákona: v 1. stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako první, ve druhém stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako druhé (pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí). Uchazeč tak může jednotnou zkoušku konat dvakrát, pokud podá obě přihlášky do oborů s MZ, kde se jednotná zkouška povinně koná.
Kde najít důležité informace

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/narizeni-vlady

http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

http://www.cermat.cz/

http://www.nuv.cz/

http://www.infoabsolvent.cz/

http://www.uiv.cz/

Kontakty – telefony a e-mail

Škola
Jídelna
Družina
Školka
              
Kuchyně
 - 
 - 
 - 
 - 
 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506
604 913 848
558 271 942
 
 
Elektronická podatelna
Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů