Vážení rodiče a čtenáři webových stránek,

předkládáme vám k nahlédnutí výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo ve spolupráci s rodiči žáků navštěvujících školní družinu