Vážení rodiče a čtenáři webových stránek,

předkládáme vám k nahlédnutí výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo ve spolupráci s rodiči žáků navštěvujících školní družinu

Dopravní výchova je od roku 2013 součástí RVP ZV (Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání). Téma bezpečnosti v silničním provozu se stalo nedílnou součástí základního vzdělávání, tedy povinné školní docházky.

Přihlášení