Seznam článků

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně vyhlašují k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2017

8. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia

Tajuplný svět knižních příběhů

Projekt probíhá mezi školami České republiky a Slovenské republiky. Vyměňujeme si záložky, které vytvořili naši žáci a žáci naší partnerské ZŠ Jaroslava Simana z Valaské.

První třída

1tr 858

1tr 863

1tr 527

Kontakty – telefony a e-mail

Škola
Jídelna
Družina
Školka
              
Kuchyně
 - 
 - 
 - 
 - 
 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506
604 913 848
558 271 942
 
 
Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů