Z naší partnerské ZŠ Slovanská, Považská Bystrica nám přišlo milé pozvání na oslavy 30. výročí založení školy. S radostí jsme přijali a nelitovali jsme!

      Zhlédli jsme akademii žáků školy v kině Mier. Vystoupilo zde mnoho žáků současných i bývalých. Našli se mezi nimi vynikající zpěváci, tanečníci. Někteří se věnují hře na hudební nástroj, někteří moderní hudbě, jiní jsou malíři, spisovatelé…

      Setkali jsme se také s primátorem města, bývalým panem ředitelem školy a mnoha pedagogy, kteří na škole pracují.

      Příjemná byla také procházka školou. Její výzdoba – obrázky, květiny, fotografie…, mnoho vypovídají o úspěších školy i o aktivitě pedagogů. Každým rokem zde pořádají olympiádu školy, a soutěží opravdu všech 400 žáků! Jsou ekoškolou, zdravou školou, školou se sportovním zaměřením – házená, školou, která je úspěšná v mnoha soutěžích.

      A my jí přejeme, aby jí to i nadále šlo tak dobře jako doposud.

Jana Čechovská

almanach