mladých přírodovědců se čtvrťáky
jsme neviděli opičáky.
Trochu mokro, kapky k tomu
ne všichni by chtěli vylézt z domu.
Nám však program vyhověl
hmyz lupou každý uviděl.

      Ve středu 20. září navštívili žáci pátého ročníku v rámci projektového dne „Máme rádi zvířata“ Přírodovědnou stanici v Karviné-Ráji. Zaměstnanci si pro ně připravili výukový program s názvem „Tajemný svět bezobratlých“.

Čtvrtého září k nám počasí nebylo laskavé a tak proběhlo slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 v tělocvičně školy. Pozornost se věnovala žáčkům prvňáčkům, kteří pasováni šerpou, začali svou povinnou školní docházku.

Dne 12. června měli žáci 2. stupně projektový den „Za čistým vzduchem“. V 8.00 hodin nás čekal autobus a naše cesta směřovala na Pustevny. Když jsme dojeli, vyrazili jsme. Při cestě nahoru jsme šli kolem chaty Maměnka. Jakmile jsme vyšli kamenitý kopec, mohli jsme se podívat na Beskydy z vyhlídkového altánu Cyrilka.

Míčkyáda se konala 15. 6. ve sportovní házenkářské hale pro žáky 2. tříd.
Děti plnily různé disciplíny s míčem. Za ty dostaly po splnění sladkou odměnu.
Druhákům se sportovní dopoledne moc líbilo.

Ve čtvrtek 8. června se vydali naši čtvrťáci na školní výlet. Vlakem jsme se přesunuli do Olomouce, kde jsme si za doprovodu průvodce prohlédli Václavské náměstí s katedrálou, pak jsme pokračovali starobylými uličkami na Horní náměstí, na kterém se nám asi nejvíce líbila pauza na zmrzlinu. Ale nebojte, také orloj, kašny a sloup jsme zaznamenali.

Plavčíci druháci dopluli a zakotvili své koráby. Dostali Mokré vysvědčení vlastně suché papírové.
Mohou se už o prázdninách pochlubit svými plaveckými výkony.

Kontakty – telefony a e-mail

Škola
Jídelna
Družina
Školka
              
Kuchyně
 - 
 - 
 - 
 - 
 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506
604 913 848
558 271 942
 
 
Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů