INFORMACE PRO RODIČE PŘIHLÁŠENÝCH DĚTÍ PLATNÉ K 1. 9. 2017

 • Provoz MŠ 6,00 hod. – 16,00 hod.
 • Příchod dětí do MŠ 6,00 hod. – 8,00 hod.
 • Děti zapsané na půl dne odchází ve 11,45 hod. – 12,00 hod.
 • Děti s povinnou předškolní docházkou musí v MŠ pobývat od 8,00 – 12,00 hod.
 • Odpolední rozchod dětí od 15,00 hod. – 16,00 hod.
 • Školné činí 300,- Kč měsíčně.

Děti, které v daném školním roce dovrší šesti let věku školné neplatí, rovněž děti s odloženou školní docházkou (nedojde-li ke změně zákona).

 • Při vstupu do MŠ se na stravné vybírá záloha ve výši 700,- Kč, která se zákonným zástupcům vrací při ukončení docházky v naší MŠ.  V září probíhají dvě platby za stravné.  Za měsíc září musí být platba uhrazena do 4.9., za měsíc říjen musí být platba uhrazena do 20.9. Platby za stravné musí být hrazeny předem vždy k 20.dni v měsíci. Pokud vznikne dítěti v daném měsíci absence, příslušná částka za stravné bude odečtena z platby za následující měsíc.
 • Cena stravného s pitným režimem:

polodenní 25,- Kč/den, celodenní 31,- Kč/den

 • Děti dosahující ve školním roce veku sedmi let:

polodenní 28,- Kč/den, celodenní 34,- Kč/den

 • Začátek školního roku je 1.9. 2017
 • Dítě do MŠ potřebuje:               papuče, tepláky pro pohyb ve třídě

teplákovou soupravu pro pobyt na školní zahradě

náhradní tenisky do písku

děti zapsané na celý den pyžamo

 • Je vhodné, aby dítě mělo všechno své oblečení podepsané
 • Zákonný zástupce je povinen v případě potřeby dítě odhlásit den předem do 14,00 hod. Jinak je dítě vedené jako stravující se. Dítě, kterého absenci zákonný zástupce neomluví do 14ti dnů, bude vyřazeno z evidence docházky do MŠ.
 • Zákonný zástupce je povinen veškeré platby hradit včas.

Kontakty – telefony a e-mail

Škola
Jídelna
Družina
Školka
              
Kuchyně
 - 
 - 
 - 
 - 
 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506
604 913 848
558 271 942
 
 
Elektronická podatelna
Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů