V naší MŠ je ŠVP obohacen o prvky, které čerpáme z Programu" Začít spolu".
Vedeme děti ,aby se v budoucnu samy od sebe učily, budujeme základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka.

 

Patří k nim schopnost:

 • Přijmout změnu a aktivně se v ní vyrovnat
 • Kriticky myslet a umět si vybrat
 • Umět řešit problémy
 • Být tvůrčí, mít představivost a vědět si rady
 • Sdílet zájem a odpovědnost vůči společnosti a prostředí

 

Klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti a umožňujeme, aby děti rostly a vyvíjely se svým vlastním tempem.

 

Centra aktivit

Každá třída má několik center aktivit, která jsou vybavena různými materiály a pomůckami, se kterými si děti hrají a prozkoumávají je. Dítě má možnost volby jednotlivých center.

 • Domácnost
 • Kostky
 • Manipulační a stolní hry
 • Ateliér
 • Knihy a písmena
 • Pokusy a objevy
 • Písek a voda
 • Dramatické hry
 • Dílna

 

Snažíme se do vzdělávacího procesu zapojit rodinu, která je nedílnou součásti správného vývoje dítěte. Klademe důraz na komunikaci mezi učitelským týmem a rodiči.

Kontakty – telefony a e-mail

Škola
Jídelna
Družina
Školka
              
Kuchyně
 - 
 - 
 - 
 - 
 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506
604 913 848
558 271 942
 
 
Elektronická podatelna
Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů