Děti ze "Sluníček" se celý měsíc ve školce věnovaly naší Zemi. Seznamovaly se s tříděním odpadu, na vycházkách pozorovaly práci popelářů, všímaly si čistoty, či nečistoty.

Ani v březnovém měsíci jsme ve školce nezaháleli. V době velkých mrazů jsme nezapomínali na ptáčky a sypali jim zrníčka. Povídali jsme si o třídění odpadů a následně tvořili plastové, papírové, či skleněné výrobky.

Bruslařská sezóna končí. I my jsme si naposled zabruslili a zasoutěžili a řádně rozloučili nejen s ledovou plochou, ale i s trenéry, kteří s námi po celou dobu trávili čas na ledě.

Regionální knihovna si pro naše děti připravila krásné povídání "O etiketě". Paní knihovnice si s dětmi povídala o tom, koho a jak zdravíme, koho pouštíme v hromadné dopravě sednout, jak se máme chovat ke svým nemocným kamarádům…

Únorové dny si naše děti ve školce pestře užily. Když nám počasí nepřálo, mohly se děti vyhřát v perličkové koupeli, nebo si dopřát masáž nožiček i zad v kuličkovém bazénu.

Po celý týden jezdila skupinka předškoláků na lyžařský kurz na Bukovec, který byl organizován pod záštitou našeho města. Děti měly možnost si přímo na místě zapůjčit lyže, lyžařské boty a helmy.

Kontakty – telefony a e-mail

Škola
Jídelna
Družina
Školka
              
Kuchyně
 - 
 - 
 - 
 - 
 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506
604 913 848
558 271 942
 
 
Elektronická podatelna
Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů