Od pondělí 11. května se otevře mateřská škola. Podmínky jsou nastaveny dle metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k otevírání škol. Dokument se nazývá „PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“. Níže uvádíme základní informace.

Děti (zákonní zástupci) musí v pondělí 11. 5. přinést vyplněné a podepsané “ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“ (formulář lze také vyzvednout ve škole nebo podepsat v pondělí při příchodu do školy).

 

ŠKOLA BUDE VŠECHNY ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE KONTAKTOVAT!

 

PŘED VÝUKOU

Začínáme 11. 5. Děti mohou do školky přicházet mezi 6:00 a 8:00. Osoby musí před školkou udržovat dvoumetrové rozestupy. Doprovod s rouškou (pouze 1 osoba) zazvoní a vstoupí s dítětem do šatny. Zde předá dítě učitelce. Délka denního provozu školky je bez změny. Učitelky ani děti nemusí nosit ve školce roušku.

 

ORGANIZACE VÝUKY

Ve školce budou fungovat dvě oddělení. Skupiny se nebudou v průběhu dne míchat. Aktivity budou probíhat v maximální míře venku v areálu školky. Obědy budou při dodržování zvýšených hygienických pravidel fungovat jako při normálním provozu. Nepřítomnost omlouvají zákonní zástupci jako za normálního provozu školky.

 

OCHRANA ZDRAVÍ

Škola zajistí dezinfekci rukou (zásobníky instalované ve škole), průběžnou dezinfekci společných povrchů (lavice, kliky, vypínače...) a úklid, který je oproti normálnímu provozu častější. Škola disponuje ionizátorem, který třídu jednou denně vyčistí.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce dítěte s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Snažíme se vyhovět požadavkům všech zákonných zástupců. V případě nenadálých organizačních problémů, které budou mít souvislost s šířením nemoci COVID-19, budou mít přednost v docházce děti zaměstnaných zákonných zástupců.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení