Važení rodiče, milí žáci.

Blíží se konec školního roku a zajisté se ptáte, jakým způsobem budou žáci hodnoceni na vysvědčení. Ministerstvo školství vydalo k této otázce Vyhlášku (211/2020 Sb.) a pomocnou metodiku. Oba dokumenty najdete zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-vydalo-vyhlasku-k-hodnoceni-druheho-pololeti-2019-2020

Uvádím nejdůležitější informaci.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

1. podklady pro hodnocení (známky) získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020)

2. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky

3. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu)

4. podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Kvůli komplikovaným případům budeme kontaktovat zákonné zástupce. 

 

S pozdravem Michael Klos, ředitel školy.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení