Od pondělí 11. května se otevře škola pro žáky devátého ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy. Podmínky jsou nastaveny dle metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k otevírání škol. Dokument se nazývá „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“. Níže uvádíme základní informace.

Žáci musí v pondělí 11. 5. přinést vyplněné a podepsané “ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“ (formulář lze také vyzvednout ve škole).

 

PŘED VÝUKOU

Začínáme 11. 5. Sraz před školou každý vyučovací den v 7:50 (žáci budou mít roušku a budou udržovat dvoumetrové rozestupy). U hlavního vchodu žáky vyzvedne učitel.

 

ROZVRH HODIN

  • pondělí (1. a 2. vyučovací hodina český jazyk, 3. a 4. vyučovací hodina matematika)
  • středa (1. a 2. vyučovací hodina český jazyk, 3. a 4. vyučovací hodina matematika)
  • pátek (1. a 2. vyučovací hodina český jazyk, 3. a 4. vyučovací hodina matematika)
  • rozchod 11:40
  • Nepřítomnost omlouvají zákonní zástupci jako za normálního provozu školy.

 

ORGANIZACE VÝUKY A PŘESTÁVEK

Ve třídě bude maximálně 15 žáků. Každý žák bude sedět sám v lavici. O přestávkách budou žáci pod pedagogickým dohledem, který bude kontrolovat, aby nedocházelo k narušování dvoumetrových rozestupů.

 

OCHRANA ZDRAVÍ

Každý žák si musí do školy přinést 2 roušky a sáček na úschovu roušek. Ve společných prostorech (šatny, chodby...) budou muset žáci nosit roušky, ve třídě je nošení roušek závislé na rozhodnutí učitele. Škola zajistí dezinfekci rukou (zásobníky instalované ve škole), průběžnou dezinfekci společných povrchů (lavice, kliky, vypínače...) a úklid, který bude oproti normálnímu provozu častější. Škola disponuje ionizátorem, který třídu jednou denně vyčistí.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Telefony

škola
jídelna
školní družina
mateřská škola
 - 
 - 
 - 
 - 
596 311 294
596 311 744
596 312 313
596 343 506

Kontakty – e-mail

ředitel školy: Michael Klos
zástupkyně ředitele: Andrea Carbolová
ekonomka školy: Jolana Fójciková
sekretariát základní školy: Natalia Michalska
vedoucí jídelny ZŠ: Marcela Cycoňová
vedoucí učitelka MŠ: Jana Haroková
sekretariát mateřské školy: Olga Šimoňáková

Identifikátor datové schránky: tt5q6q7
----------------------------------------------------
Číslo účtu 1721594309/0800
---------------------------------------------------
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Lenka Feberová - 596 387 405
---------------------------------------------------

Přihlášení